Wydarzenia On-Line

Zapraszamy na wydarzenia skierowane do szerokiej publiczności na facebook’u na stronie: OpolskiFestiwalNauki

Czwartkowe spotkania z nauką

Czwartkowe spotkania z nauką to cykliczne spotkania tematyczne odbywające się w trybie rzeczywistym z naukowcem.
Można zadać pytanie na facebook’u i zdobyć nagrody.

12 listopada, godz. 19:00

dr Magdalena Przysiężna-Pizarska opowie o tym, że Archeologia to nauka inna niż wszystkie.
Przejdź do Spotkania

19 listopada, godz. 19:00

Rola i zadania Narodowego Banku Polskiego.
Przejdź do spotkania

26 listopada, godz. 19:00

Profesor Oświaty Krystyna Raczkowska przedstawi kilka ciekawych doświadczeń, które można zrobić w domu
Niestety ze względu na COVID-19 prof. Wojciech Dindorf (wybitny popularyzator nauki)  nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu.
Po spotkaniu odbędzie się dyskusja o edukacji nauczycieli i edukatorów.

3 grudnia, godz. 19:00

dr Kamila Kasperska-Kurzawa z gośćmi przedstawi Blaski i cienie pracy polskiego wywiadu

10 grudnia, godz. 19:00

dr Magdalena Giercarz-Borkowska opowie o Edukacji domowej w Polsce dawnej i dzisiejszej.

17 grudnia, godz. 19:00

Gala Naukowa podsumowująca Opolski Festiwal Nauki

Dzień otwarty dyscypliny

Dzień otwarty dyscypliny to spotkanie naukowców reprezentujących określoną dyscyplinę na forum społecznym. Wykłady warsztaty o określonej tematyce skierowane zarówno do młodzieży uczącej się jak i społeczeństwa ogólnie.

23-27 listopada Tydzień otwarty nauk teologicznych

Serdecznie zapraszamy na serię krótkich, aczkolwiek ciekawych i pełnych informacji wykładów z teologii. Pięciominutowe wykłady tworzą serię pt. „5 minut dla teologii”, na oficjalnej stronie festiwalu www.festiwal.uni.opole.pl, jak i na stronie facebookowej „Opolski Festiwal Nauki” codziennie udostępniany będzie min.  jeden wykład.

Tytuły wykładów:

  • Ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO „Jan Paweł II i Uniwersytet Opolski” (23.11.2020) >>Film<<
  • Ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO „Liturgie chrześcijańskiego Orientu” (23.11.2020) >>Film<<
  • Ks. dr Mariusz Drygier „Pierwsi polscy męczennicy” (24.11.2020)
  • Ks. dr Andrzej Demitrów „Znaczenia odkryć z Qumran” (25.11.2020)
  • Ks. prof. dr hab. Norbert Widok „Co to jest Wulgata” (26.11.2020)
  • Ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO „Dlaczego człowiek świętuje?” (27.11.2020)

26 listopada Dzień otwarty nauk fizycznych

Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Fizycznego, organizuje otwartą konferencję naukową Energetyka XXI wieku >>strona konferencji<<na facebook’u Opolski Festiwal Nauki

30 listopada Dzień otwarty nauk o zdrowiu

Współczesne zagrożenia epidemiologiczne –etiopatogene, diagnostyka, możliwości i perspektywy terapii SARSCov-2/Covid-19.
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon Ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym  we Wrocławiu

1 grudnia Dzień otwarty nauk teologicznych

 

2 grudnia Dzień otwarty nauk informatycznych

 

3 grudnia Dzień otwarty nauk biologicznych, inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki

 

7 grudnia Dzień otwarty nauk o polityce i komunikacji społecznej

 

14 grudnia Dzień otwarty nauk chemicznych