Zapotrzebowanie Polski i Świata na energię elektryczną rośnie z każdym rokiem. By sprostać rosnącym wymaganiom, produkcja także stale musi się zwiększać. Zawsze zadajemy sobie pytanie: Jaka elektrownia jest całkowicie bezpieczna i najmniej szkodliwa dla środowiska. Niestety nie istnieje, energetyka całkowicie bezpieczna i nie wpływająca na środowisko. Ludzkość poszukuje takiego rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze i najwydajniejsze dla środowiska. Jednak nowych nieznanych rozwiązań boimy się najbardziej. Zapraszamy na drugą  konferencję Energetyka XXI wieku, która pomoże przybliżyć obecny stan wiedzy i możliwości. Zapraszamy również do udziału wszystkich uczniów szkół średnich do udziału w konkursie „Energetyka jądrowa XXI wieku (2.0)”.

Konferencja

Konferencja Energetyka XXI wieku odbędzie się 26 listopada 2020 r.  na Facebook

9:00 Czy energia odnawialna daje nadzieję na przetrwanie?
dr hab., prof. UO Tomasz Ciesielczuk (Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Opole, Polska)

9:45 Fusion, an essential component of the energy mix of the future
Jeff Ongena Ph.D: Nuclear (Laboratorium Fizyki Plazmy, Królewska Akademia Wojskowa, Belgia)

10:30 Energetyka jądrowa
dr Grzegorz Jezierski (Politechnika Opolska, Opole, Polska)

11:15 Czarnobyl – prawda czasów, prawda ekranu
dr hab. Marek Rabiński (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk, Polska)

12:00 Problematyka współczesnych rozwiązań OZE – jak wykorzystać wiatr o niskich prędkościach
inż. Rafał Juszko (Park Naukowo Technologiczny w Opolu)

12:45 Podsumowanie 53 Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego – wręczenie Pucharu Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego

13:00 Zakończenie Konferencji

Konkurs

Konkurs „Energetyka jądrowa XXI wieku (2.0)” skierowana do młodzieży, prowadzona przez specjalistów pozwoli uczestnikom zabrać głos w sprawie priorytetowej dla energetyki.

Uczniowie szkół średnich przygotowują prezentację na 15 min. Sześć najlepszych prezentacji prezentowane będzie na podczas Finału 15.12.2020 przez finalistów.

Regulamin Konkursu Energetyka jądrowa XXI wieku (2.0)
REGULAMIN Konkursu energetyka jądrowa (2_0) 2.0 (9_12_2020)

Formularz rejestracyjny w wersji edytowalnej.

Terminarz konkursu

  • Ogłoszenie konkursu: 6.11.2020 r.
  • Rejestracja uczestników konkursu: od 6.11.2020  do  7.12.2020 r.
  • Nadsyłanie prezentacji do do godz. 23:59 – 13.12.2020 r.
  • Ogłoszenie zakwalifikowanych prezentacji do finału 15.12.2020 r.
  • Wygłoszenie wykładu i podanie wyników konkursu na MS Teams  17.12.2020 r.