Zapotrzebowanie Polski i Świata na energię elektryczną rośnie z każdym rokiem. By sprostać rosnącym wymaganiom, produkcja także stale musi się zwiększać. Zawsze zadajemy sobie pytanie: Jaka elektrownia jest całkowicie bezpieczna i najmniej szkodliwa dla środowiska. Niestety nie istnieje, energetyka całkowicie bezpieczna i nie wpływająca na środowisko. Ludzkość poszukuje takiego rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze dla środowiska i najwydajniejsze. Jednak nowych nieznanych rozwiązań boimy się najbardziej. Powstało wiele mitów na temat energetyki jądrowej.

Konferencja „Energetyka jądrowa XXI wieku” skierowana do młodzieży, prowadzona przez specjalistów pozwoli uczestnikom zabrać głos w sprawie priorytetowej dla energetyki.

Konferencji towarzyszy konkurs na prezentację zagadnień związanych z Energetyką jądrową XXI wieku.

Uczniowie szkół średnich, gimnazjalnych i klas ósmych szkoły podstawowej przygotowują prezentację na 15 min. Sześć najlepszych prezentacji prezentowane będzie na konferencji przez finalistów.

REGULAMIN-energetyka jądrowa2
Aneks_1 REGULAMIN-energetyka jądrowaREGULAMIN-energetyka jądrowa FORMULARZ

Jury:
Przewodniczący dr Grzegorz Jezierski,
dr hab. Ewa Pawelec
dr Roman Szatanik

Terminarz konkursu

  • Ogłoszenie konkursu: 04.2019 r.
  • Rejestracja uczestników konkursu: od 15.04.2019 r. do 20.05.2019 r.
  • Nadsyłanie prezentacji do godz. 23:59 – 25.05.2019 r.
  • Ogłoszenie zakwalifikowanych prezentacji 3.06.2019 r.
  • Wręczenie nagród podczas Dnia Otwartego Nauk Ścisłych 5.06.2019 r.

Program Konferencji:
12:00 – 12:05 Otwarcie konferencji
12:05 – 12: 35 dr Grzegorz Jezierski (Politechnika Opolska): Energetyka jądrowa. Mity i Fakty
12:35  – 12:55  dr hab. Ewa Pawelec (Uniwersytet Opolski): Energetyka oparta na fuzji termojądrowej
Wystąpienia Finalistów
13:00 – 14:30 Martyna Wilczyńska (Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II): Promieniotwórcze działanie na organizm
13:15 – 13:30 Sebastian Kresan (Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II): Reakcje jądrowe jako źródło energii
13:30 – 13:45 Paulina Golasz (Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II): Ludzie nauki zajmujący się zagadnieniami promieniotwórczości
13:45 – 14:00 Joanna Kocierz (Szkoła Podstwawowa nr 5 w Nysie): Wpływ Promieniotwórczości na organizmy żywe
14:00 – 14:15 Filip Pawłowski (Liceum Ogólnokształcące w Dobrzeniu Wielkim): Elektrownia jądrowa Oblicza promieniotwórczości
14:15 – 14:30 Zuzanna Tutakowska (Liceum Ogólnokształcące w Dobrzeniu Wielkim): Wpływ Promieniotwórczości na organizamy żywe 
Wystąpienie eksperta w trakcie obrad Jury
14:40 – 14:55 dr Grzegorz Cieślik (Opolskiego Centrum Onkologii): Zastosowanie promieniowania jonizującego w terapii nowotworów.
15:00 – 15:30 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Wendelstein 7-X Stellarator – Germany’s Nuclear Fusion Experiment Begins With Success

Miejsca realizacji Opolskiego Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Opolskim