Sprawdź, czy to meteoryt!


Gęstość obiektu to: ? g/cm3.

Badanie kandydata na meteoryt

Jeśli znajdziemy ciekawy, nietypowy kamień warto sprawdzić, czy nie jest on meteorytem. Nie ma prostej metody sprawdzenia materiału podejrzanego o bycie meteorytem.
Obiekty spadające na Ziemię pochodzą z dalekich stron naszego Układu Słonecznego, a może nawet Galaktyki. Aby sprawdzić czy znaleziony obiekt jest meteorytem, należy zbadać jego własności:  skład, wpływ pola magnetycznego  na obiekt czy gęstość. Do wyznaczenia gęstości ciała, można wykorzystać  Prawo Archimedesa.

Prawo Archimedesa:
Na ciało zanurzone w płynie (cieczy, gazie lub plazmie) działa  skierowana
ku górze siła wyporu. Wartość siły jest równa ciężarowi wypartego płynu.

Siła wyporu

Jeśli ciało ciało jest całkowicie zanurzone w wodzie to:

objętość

Znając gęstość kamienia możemy sprawdzić czy jest bliska gęstości meteorytu.
Znając gęstość cieczy np. wody (1 g/cm3) można z łatwością wyznaczyć gęstość badanego obiektu.

Aby wyznaczyć gęstość meteorytu:
1. zważ suchy meteoryt lub zanurzony, leżący na dnie,
2. postaw naczynie z wodą, wytaruj wagę a następnie zanurz badany obiekt, aby nie opadł na dno – odczyt wagi to masa wypartej wody,
3.  otrzymane dane zamieść w aplikacji i sprawdź czy to meteoryt.