Koordynatorzy

Komitet organizacyjny

Przewodniczący: prof. dr hab. Jacek Lipok
Koordynator ds. XIX OFN: dr Katarzyna Książek kasiak@uni.opole.pl

Koordynatorzy

none

none

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski: Katarzyna Książek – kasiak@uni.opole.pl

Wydział Chemii: dr Grzegorz Spaleniak – gspan@uni.opole.pl

Wydział Ekonomiczny

Wydział Filologiczny: dr hab. Danutę Lech Kirstein, prof. UO – dlech@uni.opole.pl

Wydział Lekarski: dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak – jacek.jozwiak@uni.opole.pl

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej: dr Ewa Skrabacz – ewa.skrabacz@uni.opole.pl

Wydział Nauk o Zdrowiu: dr Arkadiusz Bryll – arkadiusz.bryll@uni.opole.pl

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Prawa i Administracji: Kinga Jerczyńska-Sałata – kinga.jerczynska@uni.opole.pl

Wydział Nauk Przyrodniczo Technicznych

Wydział Sztuki: Michał Krawiec – mkrawiec@uni.opole.pl

Wydział Teologiczny: ks. dra hab. Marek Lis, prof. UO – mlis@uni.opole.pl

Studium Języków Obcych: mgr Jacek Jędrzejowski – jjedrzej@uni.opole.pl

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: Marcin Dubiel – mdubiel@uni.opole.pl

Muzeum UO: Katarzyna Mazur-Kulesza – kasiam@uni.opole.pl

Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego: Beata Niedbalec – niedbab@uni.opole.pl

Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Katarzyna Książek – kasiak@uni.opole.pl

Urząd Miasta Opola

Michał Kramarz – michal.kramarz@um.opole.pl

Park Naukowo Technologiczny w Opolu

Małgorzata Jasińska – m.jasinska@pnt.opole.pl

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu

Piotr Stanek – p.stanek@cmjw.pl

Urząd Statystyczny w Opolu

Hanna Sterniuk-Mościcka – h.Sterniuk-Moscicka@stat.gov.pl

Narodowy Bank Polski

Sławomir Kusz – slawomir.kusz@nbp.pl

Odział Opolski Polskie Towarzystwo Fizyczne

Ireneusz Książekiksiaz@uni.opole.pl

Studencka poradnia prawna Bona Fides Uniwersytetu Opolskiego

Edyta Rzadkowska – klinikaprawa.opole@gmial.com

Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna - "Klinika Prawa"

Edyta Rzadkowska – klinikaprawa.opole@gmial.com

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Opole

Bartosz Pisarek – president@opole.elsa.org.pl

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Opole

Agnieszka Grobelczyk – agnieszka.grobelczyk@gmail.com