Matematyczno-Fizyczno-Informatyczna Gra Terenowa organizowana jest  przez Naukowe Koło Matematyków, Koło Naukowe Fizyków i Koło Naukowe Fizyków Medycznych i Biofizyków w ramach XVII Opolski Festiwal Nauki

Zarejestrowane do 3.06.2019 r. trzyosobowe zespoły uczniów  rozwiązują zadania z zakresu matematyki, fizyki i informatyki na dwóch poziomach edukacyjnych: podstawowym i średnim. Jedna szkoła może wystawić maksymalnie 4 drużyny z jednej grupy wiekowej. W grze terenowej może wziąć udział maksymalnie 90 osób (15 zespołów 3-osobowych z każdego przedziału wiekowego).
W przypadku niewypełnienia limitów zgłoszeń do dnia 03.06.2019, możliwe jest zarejestrowanie dodatkowych drużyn z już zapisanych szkół. Na terenie UO rozmieszczonych będzie 8 stanowisk. Na każdym stanowisku zawodnicy startujący w konkursie będą otrzymywać po jednym zadaniu do rozwiązania z matematyki, fizyki lub informatyki. Uczestnicy za rozwiązywanie zadań będą otrzymywać odpowiednią ilość punktów. Punkty będą odnotowywane na specjalnie przygotowanych kartach, które każda drużyna otrzyma w momencie rozpoczęcia zawodów. Opiekun stanowiska zapisuje na karcie punktowej w odpowiedniej rubryce czas rozpoczęcia rozwiązywania zadania i czas jego zakończenia. Przekroczenie ustalonego limitu czasu skutkuje brakiem punktów za dane zadanie.

Karty punktowe należy składać do specjalnego pudełka ustawionego w pobliżu auli A do godziny 12:00. Po oddaniu kart punktowych,  w auli A odbędzie się konferencja Energetyka Jądrowa XXI w. Podczas konferencji nastąpi ogłoszenie wyników, rozdanie nagród zwycięzcom i zakończenie zawodów. 

Zapraszamy do dobrej zabawy. Studenci Uniwersytetu Opolskiego

Zgłoszenie należy wysłać na adres: graterenowa2019@gmail.com

Regulamin_Gry_Terenowej_2019_final

Poprzednie edycje: