UNICOIN

Zbieraj UNicoin

Zagraj z nami Unicoinami. Pobierz aplikację >>tutaj<< zainstaluj na swoim androidzie w telefonie i zagraj.
Zdobywaj majątek w Unicoinach i nagrody festiwalowe. Każda poprawna odpowiedź to jeden Unicoin.

Do końca Opolskiego Festiwalu Nauk zostaną otwarte trzy skarbnice festiwalowych nagród. Odpowiedzi znajdziesz w warsztatach i wykładach prowadzonych podczas Opolskiego Pikniku Naukowego oraz Czwartkowych Spotkań  z Nauką. Wybierz się w podróż w przeszłość dzięki filmom na facebooku:

  • Warsztaty 8.11.2020 – Zobacz
  • Wykłady 8.11.2020 część 1 – Zobacz część 2 – Zobacz

i znajdź odpowiedzi na pytania zwarte w aplikacji Unicoin.

Pierwsza aplikacja ważna jest do 25.11.2020. Lista 20 nagrodzonych, którzy podali najwięcej poprawnych odpowiedzi w najkrótszym czasie, zostanie zamieszczona na stronie Opolskiego Festiwalu Nauki i na facebooku 26.11.2020.

Druga aplikacja zostanie udostępniona i uruchomiona 26.11.2020 i ważna będzie do 3.12.2020

Trzecia aplikacja zostanie udostępniona i uruchomiona 4.12.2020 i ważna będzie do 15.12.202

Miłej zabawy !!!