Wydział Ekonomiczny

Spotkania z Nauką

Alfabet logistyczny

Nauki o zarządzaniu
Międzyuczelniane Koło Naukowe LogPoint

festiwal.opole.pl

Wykład: Czy bitcoin może zastąpić współczesny pieniądz?

Nauki ekonomiczne
dr Robert Poskart

festiwal.opole.pl