Wydział Filologiczny Instytut Językoznawstwa Katedra Języka Polskiego

Spotkania z Nauką

Czy zmierzch kultury mówienia? – o wybranych cechach ustnych wypowiedzi maturzystów

Nauki filologiczne

dr hab. prof. UO Anna Tabisz

12.11.2020

Jak mówić, aby osiągnąć sukces?

Nauki filologiczne

dr hab. prof. UO Anna Tabisz

12.11.2020

„Mówić” i „implikować” – o korzyściach mówienia nie wprost.?

Nauki filologiczne

dr hab. prof. UO Anna Tabisz

12.11.2020

Historia imion i nazwisk w Polsce.

Nauki filologiczne

dr hab. prof. UO Lidia Przymuszała

24.11.2020

Jak słuchać, żeby do nas mówiono?

Nauki filologiczne

mgr Marta Chyb

1.12.2020

Język polski oczyma obcokrajowców.

Nauki filologiczne

mgr Marta Chyb

1.12.2020

Współczesna polszczyzna z perspektywy historii języka. – uczniowie starszych klas szkół średnich

Nauki filologiczne

dr hab. prof. UO Lidia Przymuszała

24.11.2020