Wydział Nauk o Zdrowiu

Spotkania z Nauką

Genetyka – badania prenatalne

Nauki o zdrowiu
Wojciech Guzikowski

25.11.2020

Stres a wypalenie zawodowe

Nauki o zdrowiu
Yaroslav Bahriy

03.12.2020 dzień otwarty nauk biologicznych

Współczesne zagrożenia epidemiologiczne -etiopatogeneza ,diagnostyka ,możliwości i perspektywy terapii SARSCov-2/Covid-19

Nauki o zdrowiu
Ewa Radwańska

30.11.20 dzień otwarty nauk o zdrowiu