Wydział Nauk Społecznych Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej

Spotkania z Nauką

Azja Południowo-Wschodnia jako region problemów, kontrastów i perspektyw

Nauki społeczne
dr Tadeusz Detyna

25.11.2020

Jak Cię widzą, tak Cię…lajkują. Mój wizerunek w sieci

Nauki społeczne
dr Anna Kopczak-Wirga

17.11.2020

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

Nauki społeczne
dr Iwona Sobieraj

20.11.2020

Styl życia a zdrowie Polaków

Nauki społeczne
dr Iwona Sobieraj

20.11.2020