Spotkania zadania

SPOTKANIA – ZADANIA realizowane są poprzez MS Tems. Skierowane w szczególności do wszystkich uczniów, którzy chcą podnieść swoje nauczyć się rozwiązywania zadań i problemów z fizyki. Aby zapisać się do grupy należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy <<Formularz-zgloszeniowy-Spotkania-ZADANIA-Dane>> i zdjęcie lub skan podpisanej klauzuli zgody na przetwarzanie danych <<Formularz-zgloszeniowy-Spotkania-ZADANIA – Klauzula >>. Dokumenty należy przesłać na adres  odkrywca@uni.opole.pl . W tytule listu należy wpisać SPORKANIA ZADANIA.,

Zajęcia prowadzone będą we wtorki o godzinie 17:00 na platformie MS Teams. Do zarejestrowanych uczestników będą wysyłane linki do spotkań. Uczestnicy zostaną zaimportowani do Zespołu SPOTKANIA ZADANIA na MS Temas Uniwersytetu Opolskiego organizowany przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opolskiego Oddziału PTF i  Wirtualną Akademię Astronomii.

Zajęcia składają się z dwóch płynnie przenikających się części.

I część: 17:00 – 17:45 

Prezentowane będą zadania proste z informacjami teoretycznymi.

II część: 17:45 – 18:30

Prezentowane będą zadania obliczeniowe i problemowe nieco trudniejsze wymagające kreatywnego  myślenia.

Można wybrać odpowiedni poziom lub być na obu. Należy wejść w odpowiednim czasie i przystąpić do spotkania.
Uczestnik jest zobowiązany do zachowania się w sposób nie przeszkadzający innym pracę zespołową. W przypadku zaistnienia nieodpowiedniego zachowania uczestnik jest zobowiązany opuścić spotkanie a prowadzący będzie mógł  wypisać ucznia z zespołu.