Konkursy

 

 

Konkursy rozstrzygnięte

Konkurs Energetyka XXI wieku. 

Celem Konkursu jest popularyzacja nauk ścisłych na przykładzie zagadnień dotyczących szeroko rozumianych zagadnień energetyki, z szczególnym akcentem energetyki jądrowej i wpływu promieniotwórczości na organizmy żywe.
Rejestracja uczestników konkursu: od 10.05.2022 r.– 7.06.2022 r.
Nadsyłanie prezentacji do godz. 23:59 – 7.06.2022 r.
Ogłoszenie zakwalifikowanych prezentacji do finału 12.06.2022 r.
Wygłoszenie wykładu i podanie wyników konkursu (Aula B ul. Oleska 48) 14.06.2022 r.

Regulamin Konkursu: Kliknij tutaj
Formularz zgłoszeniowy Kliknij tutaj
Rejestracja Kliknij tutaj Kliknij tutaj
Zamieść na dysku Kliknij tutaj

Wyniki konkursu Energetyka 21 wieku: Kliknij Tutaj

Konkursy „Odkrywca Światów i Ty możesz zostać Kopernikiem”

Mikołaj Kopernik to jedna z najbardziej fascynujących postaci okresu renesansu. Znany głównie jako astronom – twórca teorii heliocentrycznej, która dała początek współczesnym poglądom na budowę świata.  Warto pamiętać o tym, że był również wybitnym ekonomistą i matematykiem, który 21 marca 1522 r. ogłosił w Grudziądzu swój traktat „O szacunku monety”. Dzieło stało się przyczynkiem do reformy monetarnej. Nie wszyscy wiedzą, że Mikołaj Kopernik przez ponad 40 lat uprawiał praktykę lekarską, będąc wówczas jedynym lekarzem na Warmii. 26 sierpnia 1495 został kanonikiem więc był również duchownym. Z okazji 500-lecia reformy monetarnej i nadchodzącej rocznicy 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, która obchodzona będzie 19.02.2023 r. Konkurs Odkrywca Światów dedykowany jest Mikołajowi Kopernikowi. Prace tematem powinny zawierać, którąkolwiek z działalności: astronomia, ekonomia i matematyka, medycyna, teologia.

Przesunięcie terminu zakończenia  Konkursów – oddanie 31.05.2022 ogłoszenie wyników 8.06.2022

Szkoły Opolszczyzny, których uczniowie zdobyli nagrody otrzymują Voucher na zajęcia pokazowe.
Wręczenie nagród nastąpi:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzeg-21.06.2022
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu – 15.06.2022 godz. 13:30
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V – 13.06.2022 godz. 11:20
Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK im. Świętej Rity w Opolu – termin do uzgodnienia
Publiczna Szkoła Podstawowa w Luboszycach – 23.06.2022
Szkoła Podstawowa im. Jakuba Kani w Domaradzu – termin do uzgodnienia
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju – termin do uzgodnienia
Publiczne Technikum nr 5 w Opolu – termin do uzgodnienia 

 

Konkurs plastyczny “Odkrywca Światów i Ty możesz zostać Kopernikiem”- Regulamin – kliknij tutaj
Wyniki Konkursu plastycznego “Odkrywca Światów i Ty możesz zostać Kopernikiem”: Konkurs plastyczny
Konkurs fotograficzny “Odkrywca Światów i Ty możesz zostać Kopernikiem”- Regulamin –kliknij tutaj
Wyniki Konkursu fotograficznego  “Odkrywca Światów i Ty możesz zostać Kopernikiem”: Konkurs fotograficzny
Konkurs literacki “Odkrywca Światów i Ty możesz zostać Kopernikiem”- Regulamin – kliknij tutaj
Wyniki Konkursu literackiego “Odkrywca Światów i Ty możesz zostać Kopernikiem”: Konkurs literacki

Konkurs „Cool upcycling”

Konkurs polega na zaprojektowaniu oraz wykonaniu nowego przedmiotu (może być użytkowy) z odpadów komunalnych. Praca powinna zostać udokumentowana na zdjęciach lub/i filmie (do 5 min.). Chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na tematykę ochrony środowiska i zagospodarowanie odpadów.

Regulamin konkursu: Kliknij tutaj
Formularz zgłoszeniowy: Kliknij tutaj

Wyniki konkursu Kliknij tutaj

Logistyczne wyzwania przyszłości – Wydział ekonomiczny

Logistyka odgrywa ważną rolę w życiu każdego człowieka, ponieważ chodzi o przepływ osób, towarów oraz informacji.

Z roku na rok pojawiają się nowe wyzwania logistyczne towarzyszące zmianom w otoczeniu mikro- i makroekonomicznym. Konkurs „Logistyczne wyzwania przyszłości”, skierowany do uczniów szkół średnich województwa opolskiego, służy poznaniu opinii młodzieży na temat tego, w jaki sposób można rozwiązywać powstające problemy lub jak im zapobiec. Zadanie konkursowe: nagranie filmiku lub napisanie eseju na temat związany z logistycznymi wyzwaniami przyszłości. Przykładowe tematy: 1) Alternatywne środki przemieszczania się lekiem na kongestie w miastach, 2) Wzrost cen paliwa a rezygnacja z transportu osobowego, 3) Sposoby rozwiązania problemu ostatniej mili, czyli w jaki sposób najlepiej dostarczać przesyłki konsumentom. Nagrody: I miejsce – smartband i koszulka II miejsce – power bank i kubek III miejsce – słuchawki bezprzewodowe i kubek.

Regulamin Logistyczne wyzwania przyszłości

Formularz zgłoszeniowy: kliknij tutaj.
Termin nadsyłania prac: Do  maja 2022 r., prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres: instytut_nozij@uni.opole.pl z tytułem „Konkurs logistyczny”.
Ogłoszenie wyników: maja 2022 r. Informacje: Natalia Boichuk nataliia.boichuk@uni.opole.pl

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej LINGUA FEST 2022

Konkurs skierowany do młodzieży i studentów. Uczestnicy są zobowiązani do zgłoszenia udziału w eliminacjach na karcie zgłoszeniowej i nadesłania nagranego filmiku. Nagranie nie powinno przekraczać czasu 4min. (format: dowolny, zrealizowane na urządzeniu elektronicznym np. smartphone lub komputer). Zgłoszenia i nagranie należy nadesłać na adres mailowy organizatora.
Szczegóły konkursu: kliknij tutaj. 

55 Międzyszkolny Turniej Fizyczny

Opolski Oddział PTF, Instytut Fizyki UO i Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych naukami przyrodniczymi, a w szczególności fizyką, do udziału w 55 Międzyszkolnym Turnieju Fizycznym, który nieprzerwanie od 54 lat realizowany jest przez Członków Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego i pracowników Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Przykładowe testy z I etapu (plik) i zadania z II etapu (plik). Regulamin 55 MTF.

Szczegóły na stronie kliknij tutaj  Zobacz relacje z Finału 55 MTF na Facebook: kliknij tutaj

Znaleźć, zatrzymać i nazwać – Instytut Biologii

Konkurs fotograficzny, w którym zadaniem uczestników jest ukazanie piękna polskiej przyrody z jednoczesnym rozpoznaniem przedstawionego na zdjęciu gatunku rośliny lub zwierzęcia

Regulamin Znaleźć, zatrzymać i nazwać
Załącznik 1 Znaleźć, zatrzymać i nazwać
Załącznik 2 Znaleźć, zatrzymać i nazwać

Formularz zgłoszeniowy: kliknij tutaj.

Konkurs Metamorfoza

Metamorfoza wizażowa, przygotowanie stylizacji finałowych w namiocie WNoZ (ok. 3h). Półfinał 4.05. Prezentacja finalistów na scenie festiwalowej podczas pikniku.
Termin nadsyłania prac 23.05.2022 r. do godz. 15:00. 
Regulamin konkursu: Kliknij tutaj
Aneks nr 1 do Regulamin konkursu: Kliknij tutaj

Konkurs graficzny TROSKA – Działamy z innymi i dla innych.

Współczesny świat stawia przed nami wiele wyzwań, a jednym z nich jest odpowiedzialność za siebie, za innych, za otoczenie w którym żyjemy.

Elementem tej odpowiedzialności jest troska, której doświadczamy w codziennym życiu, w różnych sytuacjach, często niespodziewanych, nagłych i zaskakujących dla nas. Troszczenie się to coś, co dajemy innym, ale także to, co otrzymujemy od nich. Troska jest zatem elementem relacji z ludźmi, ze zwierzętami, z przyrodą. Relacja ta oparta jest na wrażliwości, uwadze i zrozumieniu, a przede wszystkim na zaangażowaniu i podejmowaniu działań z innymi i dla innych. Zapraszamy uczniów i uczennice szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie graficznym, którego tematu jest właśnie troska. Podzielcie się z nami swoimi obserwacjami i doświadczeniami. Pokażcie nam, czym dla Was jest troszczenie się? W jakich sytuacjach spotykamy się z troską? Jak troszczymy się o siebie, o innych, o otoczenie? Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat społeczny, którego tematem będzie idea troski w życiu codziennym. Celem konkursu jest podkreślenie znaczenia odpowiedzialności i wrażliwości społecznej w relacjach z otoczeniem. Plakat w swojej treści powinien nawiązywać do tematyki zaangażowania społecznego, wsparcia i troski. Plakat można wykonać w dowolnej technice. Zgłoszone prace będą oceniane przez profesjonalnych jurorów (grafików, artystów, badaczy społecznych), 5 najlepszych prac zostanie zaprezentowanych podczas Opolskiego Festiwalu Nauki. Pula nagród wynosi 1000 zł. Termin zgłaszania prac: 4.05.2022 Prosimy o przesyłanie zdjęcia plakatu na dysk (Kliknij tutaj) a oryginał prosimy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiste do Sekretariatu Instytutu Nauk Pedagogicznych, ul. Oleska 48, 45-052, Opole (z dopiskiem: Opolski Festiwal Nauki – Troska. Konkurs graficzny) W przypadku pytań prosimy o kontakt: festiwal@uni.opole.pl.

Termin nadsyłania prac 23.05.2022 r. rozstrzygnięcie 26.05.2022
Regulamin Konkursu graficznego Troska 
Załącznik 1 regulaminu Konkursu graficznego Troska 
Załącznik 2 regulaminu Konkursu graficznego Troska 

Aneks nr 1 Regulamin Konkursu graficznego Troska

Formularz zgłoszeniowy: kliknij tutaj
Dodaj plik ze zdjęciem na dysk (Kliknij tutaj)

Konkurs fotograficzny TROSKA – Działamy z innymi i dla innych.

Współczesny świat stawia przed nami wiele wyzwań, a jednym z nich jest odpowiedzialność za siebie, za innych, za otoczenie w którym żyjemy.

Elementem tej odpowiedzialności jest troska, której doświadczamy w codziennym życiu, w różnych sytuacjach, często niespodziewanych, nagłych i zaskakujących dla nas. Troszczenie się to coś, co dajemy innym, ale także to, co otrzymujemy od nich. Troska jest zatem elementem relacji z ludźmi, ze zwierzętami, z przyrodą. Relacja ta oparta jest na wrażliwości, uwadze i zrozumieniu, a przede wszystkim na zaangażowaniu i podejmowaniu działań z innymi i dla innych. Zapraszamy uczniów i uczennice szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie graficznym, którego tematu jest właśnie troska. Podzielcie się z nami swoimi obserwacjami i doświadczeniami. Pokażcie nam, czym dla Was jest troszczenie się? W jakich sytuacjach spotykamy się z troską? Jak troszczymy się o siebie, o innych, o otoczenie? Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat społeczny, którego tematem będzie idea troski w życiu codziennym. Celem konkursu jest podkreślenie znaczenia odpowiedzialności i wrażliwości społecznej w relacjach z otoczeniem. Plakat w swojej treści powinien nawiązywać do tematyki zaangażowania społecznego, wsparcia i troski. Plakat można wykonać w dowolnej technice. Zgłoszone prace będą oceniane przez profesjonalnych jurorów (grafików, artystów, badaczy społecznych), 5 najlepszych prac zostanie zaprezentowanych podczas Opolskiego Festiwalu Nauki. Pula nagród wynosi 1000 zł. Termin zgłaszania prac: 4.05.2022 Prosimy o przesyłanie zdjęcia plakatu na dysk (Kliknij tutaj) a oryginał wysłanie pocztą lub dostarczenie osobiste do Sekretariatu Instytutu Nauk Pedagogicznych, ul. Oleska 48, 45-052, Opole (z dopiskiem: Opolski Festiwal Nauki – Troska. Konkurs graficzny) W przypadku pytań prosimy o kontakt: festiwal@uni.opole.pl.

Termin nadsyłania prac 23.05.2022 r. rozstrzygnięcie 26.05.2022
Regulamin Konkursu fotograficznego Troska 
Załącznik 1 regulaminu Konkursu fotograficznego Troska 
Załącznik 2 regulaminu Konkursu fotograficznego Troska 

Aneks 1 Regulamin Konkursu fotograficznego Troska

Formularz zgłoszeniowy: kliknij tutaj
Dodaj plik z plakatem na dysk (Kliknij tutaj).

Polenweiter Schreibwettbewerb zum Thema: Meine Reisebilder: Deutschland – Österreich – die Schweiz

Wir würden uns über Ihre Arbeiten freuen, die Ihre persönlichen Erlebnisse und Begegnungen mit der Literatur, Kultur, Geschichte und Landschaft dieser deutschsprachigen Länder widerspiegeln würden. Vielleicht haben Sie auch diese Länder bereist und interessante Orte gesehen? Vielleicht haben Sie neue Bekanntschaften geschlossen und Entdeckungen gemacht? Vielleicht haben Sie sich auf die Spuren der Vergangenheit begeben? Schreiben Sie davon und lassen eine breitere Leserschaft Teil Ihrer Eindrücke und Erfahrungen werden!!!

Regulamin: kliknij tutaj
Załączniki: kliknij tutaj